Jak nedostatečná bonita ovlivňuje žádost o půjčku?

Žádali jste o půjčku, ale banka nebo nebankovní společnost vaši žádost zamítla? Nejspíš za tím stojí vaše nedostatečná bonita. Co si pod tímto termínem představit, co bonitu ovlivňuje a jak ji zlepšit? Právě teď vám přinášíme odpovědi na nejpalčivější otázky kolem bonity.


Pro věřitele je bonita důležitý ukazatel

Finanční společnosti poskytují úvěry za určitý úrok. Tím se ale vystavují riziku, že nedostanou své pohledávky zpět. Proto zkoumají bonitu žadatelů. Tuto povinnost jim nově ukládá také spotřebitelský zákon č. 257/2016 Sb. A co je vlastně bonita? Tento termín znamená schopnost žadatelů dostát svým závazkům. Zjišťuje se pomocí tzv. scoringu. Podle výše bonity úvěrové společnosti stanoví maximální výši úvěru a úrokovou sazbu.Faktory, které ovlivňují bonitu žadatelů

Úvěrové společnosti přihlížejí zejména k příjmům a výdajům žadatelů. Do příjmů se řadí příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, pronájmu i invalidního důchodu. Dále společnosti přihlížejí k výši nájemného, jiným splátkám a úvěrovým limitům na kontokorentních účtech. Bonitu dále ovlivňuje věk žadatele, rodinný stav, počet dětí, dosažené vzdělání, zaměstnání, typ pracovního úvazku a záznamy v úvěrových registrech.

Zamítli vaši žádost o půjčku?

Úvěrové společnosti nejčastěji zamítnou žádost o půjčku kvůli nízkým příjmům a negativním záznamům v registrech dlužníků. Svou bonitu ale můžete zvýšit dalším příjmem, splacením stávajících dluhů nebo přizváním spolužadatele či ručitele. Tyto osoby se stávají zodpovědní za splacení úvěru stejnou měrou jako dlužník. Pokud by dlužník splátky neplatil, bude banka vymáhat splacení úvěru po ručiteli.

Čím vyšší bonita, tím nižší úroková sazba

Žadatelé s dostatečně vysokou bonitou se stávají pro úvěrové společnosti zárukou toho, že své pohledávky dostanou zpět. Pokud by se ukázalo, že je bonita příliš nízká, žadatelé obdrží úvěr s vyšší úrokovou sazbou. Proč tomu tak je? Společnosti podstupují vyšší úrokové riziko a kalkulují s tím, že jim úvěr nemusí být celý splacen. Z toho důvodu toto riziko kompenzují vyššími úrokovými výnosy.

Jak se bonita počítá?

Žadatel doloží úvěrové společnosti své příjmy a ta od nich odečte životní minimum. To se odvíjí od počtu vyživovaných dětí nebo dalších osob ve společné domácnosti žadatele. A jakou výši příjmu by měl mít žadatel, aby prošel scoringem? To nelze přesně vyčíslit. Záleží na typu úvěru, délce jeho splatnosti, jiných splátkách a dalších faktorech. Pozor si dejte, abyste se neobjevili v registrech dlužníků kvůli nezaplacené platbě mobilnímu operátorovi nebo kvůli prodlení se splátkami. Naopak banka pozitivně hodnotí závazky, které jste v minulosti splatili včas.