Půjčky pro podnikatele a OSVČ – informace, rady

Pozor - čtěte! Vzhledem k tomu, že články na tomto webu vznikaly v průběhu několika posledních let, může se stát, že některé informace již nejsou aktuální a neodpovídají platné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů. Děkujeme za pochopení.

Exekuce

Dokument publikován 7.10.2014

Exekuce je velmi nepříjemnou záležitostí. Může se do ní však dostat v podstatě každý. Exekuovaný nemusí být pouze dlužník, může se jím stát i ručitel.

Jak se dostanu do exekuce?

Nejčastěji je exekuce konána na základě dluhu, který vznikl opakovaným půjčováním na splacení jiné pohledávky.

Proto nikdy nepoužívejte úvěry ke splácení jiných pohledávek. Jedná se o začarovaný kruh, z něhož se nelze jen tak vymotat (říká se mu dluhová past nebo také dluhový kolotoč).Aby se na vaší televizi objevila nálepka „exekučně zabaveno“, nemusíte ani dlužit peníze. Stačí být ručitelem nespolehlivého člověka, který nesplácí vůbec, nebo nesplácí pravidelně v dohodnutých termínech. V takovém případě propadá váš majetek exekutorovi.

Jak se při exekuci chovat?

V žádném případě exekutorovi nebraňte v přístupu do vašeho domova. Musíte si uvědomit, že je to jeho práce, není proti vám osobně zaujatý a jediným viníkem, který může za tuto situaci, jste vy.

V každém případě si od exekutora nechte ukázat průkaz a povolení k exekuci. Bez těchto dokumentů nemá za vaším prahem takový člověk co dělat.

Exekutor má právo zbavit vás veškerého movitého a nemovitého majetku, který přímo nesouvisí s vašimi existenčními požadavky. Je nutno podotknout, že často dochází i k exekučnímu obstavení účtů.

Jak se vyhnout exekuci?

Mějte vždy přehled o svých půjčkách, jedině tak předejdete překvapenému výrazu, který na vaší tváři dokáže vytvořit příkaz k exekuci.

Nikdy nesplácejte půjčku půjčkou. Toto jednání není moudré, ani co by se za nehet vešlo. Takovým jednáním si jen kopete pomyslný hrob.

Splácejte pohledávky včas. V případě splácení není nač čekat. Jednoduše čím dříve splatíte všechny pohledávky, tím dříve budete mít od těchto potíží pokoj.

Nestaňte se ručitelem. Je sice možné, že na vás nějaký přítel bude naštvaný. Ušetříte si tím ale spoustu potíží v případě, že onen kamarád přestane být schopen splácet.